Udbudsguide

Denne guide giver et overblik over de forskellige faser og regler for udbud.

Den indeholder skabeloner, som kan bruges til at udarbejde de forskellige dokumenter i forbindelse med et udbuds faser: Fra før udbuddet til efter arbejdet er færdigt.

Udbud: Regler og værktøj

Få overblik over lovgivning om udbud og vejledende regler.

 

Læs mere her

 

 

Fase 1: Før udbuddet

Før en opgave udbydes, skal den samlede værdi (ekskl. moms) af udbuddet fastlægges (anlægsbudget/bygherreoverslag).

Afhængig af om aktiviteten er et bygge- og anlægsprojekt, eller omfatter varer og tjenesteydelser, er der forskellige tærskelværdier, som bestemmer, om der er lovkrav til proceduren, og hvilke procedurer der skal vælges mellem (fase 2).

 

 

Fase 2: Procedure og udbudsmateriale

Langt det største antal udbud fra vandværker omfatter vedligeholdelse og ledningsarbejder. Typisk er værdien af det samlede udbud under 300.000 kr. eller under 3 mio. kr. Det betyder, at vandværker som oftest kan bruge forholdsvis simple procedurer for udbuddet. Det betyder, at der oftest kan anvendes underhåndsbud. Det er vigtigt, at det overvejes grundigt præcis hvem der skal have ansvaret for hvad i et sådant udbud.

 

Læs mere  her

 

 

Fase 3: Offentliggørelse og proces

Se overblik over hvordan udbud og licitationer offentliggøres. 

 

Læs mere her

 

 

Fase 4: Udvælgelse og tildeling

Hvordan udvælgelse og tildeling foregår, afhænger af, hvilken procedure, der er fulgt ved udbuddet, og hvilken evalueringsmodel der er opstillet.

 

Er der valgt ”Laveste pris” er det i princippet simpelt, men der kan være nogle forbehold, man er nødt til at kapitalisere og for alternativet ”Det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud” har man på forhånd valgt en evalueringsmodel, men igen kan der være nogle forbehold/forudsætninger, som skal indgå i evalueringen eller forhandles bort.

 

 

Fase 5: Efter udbuddet

Efter udvælgelsen af, hvem der skal stå for udførelsen, skal der forhandles og underskrives en kontrakt.

 

Ofte kan man med fordel henvise til AB 18 som grundlag for kontrakten, hvis udbuddet omfatter bygge- og anlægsvirksomhed. Vandværket kan anvende standardentreprise kontrakten fra Dansk Byggeri, der baserer sig på AB 18.

 

Læs mere her

 

Udbudsværktøj

Udbudsværktøjet, der består af en række skemaer, hjælper jer med at dække jeres behov og krav. Skemaerne kan hentes og udfyldes til højre her på siden:

 

  • Boring
  • Iltning
  • Rent vand
  • Filtrering – lukket filter
  • Filtrering – åbne filtre
  • Udpumpning
  • Forsyningsledning

 

Hvert skema indeholder afsnit, der skal beskrive:

  • Registrering af eksisterende forhold
  • Kravspecifikation
  • Forklarende noter

 

Vi anbefaler, at I udfylder udbudsmaterialet online.

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse
Danske Vandværker har som en service til medlemmerne lagt udbudsmaterialet her på hjemmesiden. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og opdaterede som muligt.

 

Hjemmesidens informationer om udbud træder ikke i stedet for medlemmernes eget skøn over, hvordan der skal disponeres. Udbudsmaterialet kan derfor ikke betragtes som rådgivning om, hvordan det enkelte vandværk skal træffe beslutning om og foretage konkrete udbud.

 

Vi opfordrer medlemmerne til at søge ekstern individuel rådgivning, hvis der opstår et konkret behov, før I træffer beslutning om både processen og indholdet af et udbud.

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail rj@danskevv.dk

 

 

Publiceringsdato: 14/12 2021