Fase 3: Offentliggørelse og proces

Se her, hvilke krav der er til offentliggørelse af udbud og licitationer.

Underhåndsbud

  • Ikke krav om offentliggørelse.
  • Tildeling vil normalt ske efter forhandling med den bydende.

 

Begrænset licitation

  • Ikke krav om offentliggørelse, men invitation via f.eks. udbudsbrev med link til udbudsmaterialet.
  • Tildeling vil ske i henhold til evalueringsmodel.

 

Offentlig licitation

  • Annonceringen i regionale aviser/medier.
  • Tildeling vil ske i henhold til evalueringsmodel

 

EU-licitation

  • Pligt til at meddele såvel parter som offentlighed resultat af udbuddet.
  • Underretning af berørte virksomheder og bekendtgørelse i EU-tidende senest 30 dage efter kontrakt er indgået.
  • Udvælgelse ved prækvalifikation , hvorefter indkomne tilbud evalueres i h.t. evalueringsmodellen.
  • Hvorefter tildelingen sker efter forhandling

 

Overblik over offentliggørelse og proces: Klik her og se nedenstående skema i større format

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01 

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 14/12 2021