Udbud: Regler

Få overblik over lovgivning om udbud og vejledende regler.

Lovgivning og vejledende regler

 

Tilbudsloven

Reglerne for udbud findes primært i tilbudsloven, medmindre der er tale om udbud over EU’s tærskelværdier.

 

Tilbudsloven er opdelt i henholdsvis ”Bygge- og anlægsprojekter” og ”Varer- og tjenesteydelser.”

 

I udbudssammenhæng er et vandværk betegnet som et ”offentligretligt organ”. Dele af udbudsloven gælder også for udbud under tærskelværdierne, jf. nedenfor.

 

Generelle principper i tilbudsloven

Loven fastslår overordnet, at udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Dette skal ske på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og uden forskelsbehandling af tilbudsgiverne.

 

EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og udbudsloven

I EU gælder et særligt direktiv for forsyningsvirksomheder, herunder for vandforsyninger.

 

De fleste udbud fra vandværkerne er dog under direktivets grænseværdier for 2020 og 2021 (henholdsvis på 39.884.785 kr. og 3.190.783 kr. for bygge- og anlægsprojekter og varer- og tjenesteydelser) for EU-udbud. Hvis der skal foretages EU udbud kan det anbefales at få ekstern rådgivningsbistand.

 

Direktivet er gennemført igennem den danske Udbudslov. Den indeholder ud over grænseværdier, der opdateres hvert andet år, procedurer for køb over grænseværdien. Desuden har loven procedureregler for bl.a. udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontraktdeling, som også gælder under tærskelværdierne.

 

AB 18

Ved bygge- og anlægsprojekter er det ofte en fordel at anvende de Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18),  som grundlag for aftaler om udførelse af arbejde.

 

AB 18 sikrer, at der ikke er forhold og elementer i processen, som uforvarende bliver negligeret. AB 18 er udvidet i forhold til AB 92 på en række punkter, som du kan læse mere om her.  

 

Se tærskelværdier (Tilbudslov og EU) i Hortens oversigt over reglerne – hent den til højre her på siden.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01 

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 14/12 2021