Fase 5: Efter udbuddet

Efter udvælgelsen af, hvem der skal stå for udførelsen, skal der forhandles og underskrives en kontrakt. Ofte kan man med fordel henvise til AB 18 som grundlag for kontrakten, hvis udbuddet omfatter bygge- og anlægsvirksomhed. Vandværket kan anvende standardentreprise kontrakten fra Dansk Byggeri, der baserer sig på AB 18.

 

Det skal fremgå af kontrakten om det er en repræsentant for vandværket, der skal føre tilsyn med arbejdet eller lade sig repræsentere ved en rådgiver. Tilsynet står for kontakten med entreprenøren, og kan godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet.

 

Afleveringsforretning

Hvis projektet er af en vis størrelse, bør der planlægges byggemøder og eventuelle sikkerhedsmøder/sikkerhedsrunderinger undervejs i udførelsen af arbejdet, og der bør ved arbejdets fuldførelse være en afleveringsforretning.

 

Entreprenøren indkalder til afleveringsforretning når han mener at han er klar til denne, og helst rettidigt i forhold til de i tidsplanen angivne tidsfrister (dagbodsterminer).

 

Mangler

Tilsynet gennemgår det udførte anlæg og den afleverede dokumentation og udfærdiger en afleveringsprotokol med tilhørende mangelliste. Er der væsentlige mangler f.eks. manglende indmåling af det udførte ledningsanlæg eller kvalitetssikring bliver afleveringsforretningen aflyst og entreprenøren må indkalde igen, når han kan fremlægge den manglende dokumentation.

 

Ved aflysning pga. væsentlige mangler er det vigtigt at gøre dagbod gældende, eller alternativt give en frist hvorfra dagboden så er gældende.

Efter afslutning af arbejdet udarbejdes en afleveringsprotokol.

 

I protokollen henvises til de dokumenter, som ligger til grund for det udførte arbejde. Endvidere noteres i en mangelliste (bilag), hvilke mangler der er konstateret ved overleveringen, som skal udbedres, og hvad den økonomiske tilbageholdelse i slutopgørelsen skal være for disse mangler. Endelig aftales datoer for eftersyn, f.eks. i overensstemmelse med AB 18: 1 og 5 års eftersyn.

 

Publiceringsdato: 14/12 2021