Vandværk må opkræve yderligere anlægsbidrag, når en ejendom ændrer anvendelse

Sagen handler om en ejendom, der er ændret fra en døgninstitution for unge til fire lejligheder, som anvendes til privat beboelse. Retten slår fast, at vandværket er berettiget til at opkræve yderligere anlægsbidrag svarende til tre hovedanlægsbidrag.

Der er hverken etableret nye eller flere lejemål, da ejendommen blev ombygget. Der er alene tale om, at de tidligere værelser på døgninstitutionen registreringsmæssigt er blevet ændret til lejligheder, uden ændring af antallet af enheder. Der er heller ikke tale om, at der i forbindelse med ombygningen er etableret flere vandinstallationer.

 

Retten vurderer, at ændringen af anvendelsen af ejendommen fra døgninstitution for unge til udlejning til privat beboelse må anses for en så væsentlig ændret benyttelse af ejendommen, at forudsætningerne for det tidligere indbetalte bidrag er forandret.

 

Endnu engang viser retspraksis på disse sager, at det ikke er de fysiske forhold og etablering af flere vandforbrugende installationer, der er afgørende for vandværkets ret til at opkræve supplerende anlægsbidrag efter punkt 12.8 i regulativet. Det afgørende er, om der sker en ændring i selve anvendelse af ejendommen.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 24/05 2019