PFAS: Bestil en omprøve, hvis I finder PFAS i vandet

Hvad kan og bør I gøre, når I finder PFAS-stoffer?

Tag omprøve

Danske Vandværker anbefaler, at I straks bestiller en omprøve, hvis I finder PFAS-stoffer i vandet.  

 

Kravværdierne for fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS – er på 2 nanogram pr. liter. Det er meget lavt, og der kan være stor usikkerhed om resultatet af analyserne. Derfor er det særligt vigtigt at følge op med en omprøve. 

 

Analyserapporten

Vær opmærksom på, at den analyserapport, I får fra laboratoriet, ikke nødvendigvis angiver, at der er en overskridelse.

 

Det skyldes, at der endnu ikke angives en sumværdi i analyserapporten for de fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS – som har en ny kravværdi på 2 nanogram pr. liter.

 

I det nye kontrolprogram, som træder i kraft pr. 1. januar 2022, vild e fire PFAS-stoffer indgå med den nye kravværdi.  

 

Lav aftale med kommunen

Aftal med kommunen,  at I først melder ud til forbrugerne, efter resultatet af omprøverne er kendt. 

 

Luk evt. de boringer, der er værst ramt

Hvis det er muligt, kan I overveje at lukke de værst ramte boringer. På den måde kan vandkvaliteten ved afgang vandværk komme ned under kravværdien på 2 nanogram pr. liter.

 

Hvis I ikke har mulighed for at lukke en eller flere boringer, skal i tale med kommunen om, hvad I skal gøre for at løse problemet. 

 

Information til forbrugerne

Kommunen er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, når der bliver fundet PFAS-stoffer. Styrelsen vejleder blandt andet kommunen om, hvordan vandværket skal informere forbrugerne.

 

Det er vigtigt, at I på vandværket meget hurtigt melder ud om fund af PFAS-stofferne – ligesom ved fund af andre uønskede stoffer i drikkevandet.

 

Brug jeres hjemmeside og send eventuelt en pressemeddelelse til det/de lokale medier.

Find inspiration til Den gode pressemeddelelse her. 

 

I kan også få hjælp til kommunikationen ved at kontakte sekretariatet.

 

 

Spørgsmål til PFAS-stoffer?

Kontakt 

 

Robert Jensen

Tlf: 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Tue Kofod

Tlf. 56 13 03 38

Mail: tko@danskevv.dk

 

 

Publiceringsdato: 12/05 2022