PFAS skal analyseres senest 21. november

Alle almene vandværker skal senest 21. november 2022 kontrollere drikkevandet summen af de fire stoffer med lav kravværdi: PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS. Kravværdien 2 nanogram pr. liter.

 

Drikkevandsbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. oktober 2022.

 

Fristen for vandanalyserne er fastsat under hensyntagen til prøvetagningskapacitet, og det er derfor en god ide at bestille prøvetagning hurtigt.

 

Hvis I allerede har analyseret vandet, skal I ikke gøre det igen

Hvis I har fået analyseret drikkevandet for de fire PFAS-stoffer med en detektionsgrænse på 2 nanogram pr. liter skal I ikke tage prøver igen. 

 

For at få overblik over omfanget af PFAS-forurening i drikkevandet, skal alle almene vandværkforsyninger senest den 21. november have analyseret drikkevandet for de fire PFAS-stoffer. Drikkevandsprøven skal udtages fra forbrugers taphane eller fra afgang vandværk, hvis kommunen har godkendt flytning af parametrene hertil.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk 

Publiceringsdato: 13/10 2022