Regionernes fund af PFAS-stoffer

Oversigtskortet viser de indvindingsoplande (IOL), hvor regionerne har fundet de fire PFAS-stoffer - PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS - i grundvandet over grænseværdien på 2 nanogram pr. liter.

Grænseværdien for summen af fire af de 12 PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS – blev den 1. januar 2022 fastsat til 2 nanogram/L (0,002 mikrogram/L. Det er en skærpelse med en faktor 50 i forhold til den tidligere grænse på 100 nanogram/L (0,1 mikrogram/L).

Den nye grænseværdi er fastsat i EU med afsæt i resultater fra et nyt studie, som viser, at de fire PFAS-stoffer er mere giftige i mindre mængder, end man tidligere har antaget.

 

Det er vigtigt at understrege, at kortet giver et overblik over, hvor der kan være en potentiel risiko for grundvandsforurening fra de fire PFAS-stoffer, og kortet viser dermed, hvor vandværkerne bør være opmærksomme.

 

Tryk på kortet herunder og se det i stort format.

 

 

Regionernes analyser og fund
Regionernes grundvandsanalyser er næsten altid udtaget i terrænnære vandførende jordlag, og analyserne er meget sjældent udtaget i dybereliggende vandførende jordlag. Regionerne foretager altid en konkret vurdering i forhold til grundvandsressourcen, når de konstaterer en forurening.

 

Regionerne skal informere en vandforsyning, hvis den konstaterer en forurening i grundvandet, som berører en almen vandforsyning. Det fremgår af jordforureningslovens § 66 stk. 6.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Tue Kofod

 

Tlf. 56 13 03 38

 

Mail: tko@danskevv.dk

 

eller

 

Gitte Nielsen

 

Tlf. 56 13 02 04

 

Mail: gni@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 12/05 2022