Forskningsprojekt om vandværksfiltre byder på overraskelser

Nogle filtre til simpel vandbehandling er langt mere effektive end andre filtre, viser forskningsprojekt. De foreløbige resultater tyder på, at det især skyldes variationer i skylleteknikker og filtermateriales bakteriesamfund.

Folkene bag fyrtårnsprojektet ”Re-Design” er godt i gang med at kigge på filtre, som fjerner blandt andet jern, ammonium og mangan fra vandet. Tilsammen undersøges ti vandværker med især åbne filtre, og projektets resultater byder på flere overraskelser.

 

”Jeg er blevet overrasket over, hvor stor variation, der er på filtrene. Nogle filtre fjerner ammonium ti gange hurtigere end andre filtre, og samtidig ser vi, at visse filtre behandler dobbelt så meget vand som andre”, siger projektleder og docent Loren Ramsay fra VIA University College.

 

Skylleteknik og bakteriekultur
Der er især to ting, der kan forklare, at nogle filtre er mere effektive end andre.

 

For det første bruger vandværkerne vidt forskellige skylleteknikker. Nogle skyller i knap 15 minutter, mens andre skyller i knap 3 kvarter. Samtidig er der forskelle på returskylleprocedurer – alle skyller med vand men nogle bruger yderligere et skylletrin med luft alene eller med luft og vand samtidig.

 

”Vi kan se, at filtermaterialet fra de forskellige lag i filtret blandes sammen, når man er for grundig med at skylle”, siger Loren Mark Ramsay.

 

For det andet kan vi se, at bakteriesamfundet varierer fra filter til filter.

 

”Vi forventer, at variationen i bakteriesamfundet har noget at gøre med, at nogle filtre er mere effektive end andre”, siger han.

 

Mulighed for optimering
”Der er både store forskelle på, hvor godt filtrene virker og på, hvordan filtrene drives, og derfor må der være grundlag for at optimere de filtre, der ikke fungerer så godt. Med et filter, der fungerer optimalt, får vandværket færre overskridelser, større robusthed og en mere bæredygtig drikkevandsproduktion ”, siger Loren Ramsay.

 

Det langsigtede formål med forskningsprojektet er at identificere, hvordan teknikere bedst muligt designer og driver filtre, så de fungerer optimalt. Folkene bag projektet opretter en national database ”Merkur”, hvor vandværkerne kan sammenligne sig med hinanden og på den måde få et overblik over nye fokusområder. På sigt vil vandværker udenfor projektet også kunne taste informationer ind i databasen.

 

Projektet løber frem til udgangen af 2020 og er et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus Vand, VandCenter Syd, Vand og Teknik, Dansk Kvarts Industri, Amphi-Bac og NIRAS, med finansiering fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogrammet (MUDP).

 

De ti vandværker på de to vandforsyninger, der er med i projektet, har hver deres procedure for, hvordan de skyller filtrene. På nogle vandværker bruger teknikerne mere tid på at skylle filtrene end andre, og de skyller på forskellige måder.

Artiklen er bragt i Vandposten september 2019

Publiceringsdato: 01/11 2019