Transientbeskyttelse

Med transientsikring beskytter du dine anlæg mod lyn og kortvarige overspændinger.
quote
Installationserklæringen skal udfyldes af vandværkets autoriserede el-installatør og godkendes hos Danske Vandværker

Transienter er kortvarige overspændinger, som beskadiger elektronisk udstyr og anlæg.

 

Årsagen er typisk lynnedslag eller overbelastninger og udkoblinger på stærkstrøms- og it-kabler.

 

Transienter i installationerne ødelægger it-udstyr og elektriske apparater. Enten sker ødelæggelsen øjeblikkeligt eller i form af “usynlige” skader, der skaber periodiske fejl, og derfor er meget vanskelige at finde.

 

Hvorfor transientbeskyttelse?

Transientsikringer kan ikke forhindre lynnedslag eller transienter – men kan minimere følgeskader.

 

Fordele ved transientbeskyttelse

  • Høj driftssikkerhed
  • Uønskede og færre driftsstop
  • Færre reparationer
  • Undgå at miste vitale data
  • Forsikringsselskaber kræver typisk transientbeskyttet

 

Transientbeskyttelse er en komponent, der monteres i el-tavlen ved sikringerne eller på det enkelte anlæg. Den fungerer som en ventil, der leder overspænding ud gennem jordforbindelsen og ned i jorden.

 

 

quote
En transient er en spændingsimpuls eller bølge, som overstiger mærkespændingen i nettet.

 

Hvad er en transient?

En transient er en kortvarig stigning i den elektriske spænding i en installation.

 

tegninger3

 

 

Hvordan virker transientbeskyttelsen?

Transientbeskyttelsen indeholder ofte varistorer, som først træder i funktion, når spændingen over dem er tilstrækkelig høj. Transientsikringen skal tilsluttes en effektiv jordforbindelse, så transienten ledes direkte til jorden – og dermed uden om det udstyr, der skal beskyttes.

 

tegninger1

 

 

Hvilke ledninger skal beskyttes?

Samtlige ledninger – stærkstrøm eller signal- eller teleledninger – der løber til og fra vandværksbygningen, skal beskyttes mod transienter.

 

tegninger2

 

Vil du vide mere?

Teknisk rådgiver Henrik Petersen

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: hep@danskevv.dk

Publiceringsdato: 18/11 2019